چگونه بازدیدهایمان را به سایتمان اختصاص دهیم؟

شما پس از کسب امتیاز برای اینکه امتیاز خود را به بازدید تبدیل کنید و بازدیدهای سایت تان را افزایش دهید
در قسمت سمت راست پنل کاربری بر روی مدیریت سایت ها کلیک نمایید سپس از تب عملیات بر روی اولین گزینه یعنی افزودن بازدید کلیک نمایید و امتیاز خود را به سایت تان اختصاص دهید و بازدید سایت تان را افزایش دهید.