ارتقاء سطح کابری
تاریخ : 1396/8/02

با عرض سلام و ادب و احترام
اولین آفر ما مربوط به ارتقاء سطح کابری کاربران می باشد.
به ترتیب اولویت ارتقاء جایزه های به شرح زیر می باشد.

1.ارتقاء به سطح نقره ای: 10,000 بازدید رایگان یک ماه عضویت نقره ای
2.ارتقاء به سطح طلایی: 30,000 بازدید رایگان یک ماه عضویت طلایی